Đã Đóng

ASN1 decoder

Dynamic library for Linux (64-bit) to decode ASN1 protocol messages for RRC, NBAP, RANAP .... 3gpp specification, encoded in DER.

Kĩ năng: Lập trình C++, Linux, Không dây

Xem nhiều hơn: asn1 decoder, asn1 decode, decode asn1 linux, ranap, asn1 decoder library, asn1 linux, asn1 decoder linux, rrc decode linux, nbap decode, asn1 decoder rrc, asn1 library decoder, asn1 protocol decoder, ranap asn1 decode, ranap asn1 decoder, asn1 decoder ranap, nbap asn1, linux asn1 decoder, ranap library, asn1 linux bit, rrc asn1 decode, ranap asn1, linux ranap, der, ASN1, protocol linux

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Beijing, China

ID dự án: #1014492

7 freelancer đang chào giá trung bình $16359 cho công việc này

wishbux

please see pmb

$400 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
zethix

Hello, please see PMB, thanks!

$111111 USD trong 111 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
sergek314

Hi, I ready to start the your task if you ready get mode info about requirements protocol. Regards, Sergey

$250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
torand

Hi pls see my PM. Br torand

$750 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
djtanny

hi, I can do full justice to this project. Try me. And awaiting details..

$800 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Archit88

Hi mate can provide you the solution, please view pm

$600 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
kushalumarkar

Hello, I can provide you a perfect solution. Please see pm for more detail. Thanks and Regards

$600 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0