Đã Đóng

Anti vpn module to block all vpn ip-s for my IRC server

I need vpn tcl to be able to ban all vpn proxy ips on my irc network

Kĩ năng: Linux, Quản trị mạng, Ubuntu, Quản trị hệ thống, Kiến trúc phần mềm

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Barking, United Kingdom

ID dự án: #32771564

1 freelancer đang chào giá trung bình £30 cho công việc này

ahmedsworks9

Hi, I can make a module for blocking VPN IP's for your IPC network. This task is a little challenging but I'm confident that I can do it. I have previously worked on the server-side and I have previously created a syst Thêm

£30 GBP trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0