Đã Đóng

Anyone expert with Shell Scripting and Linux Administration

Hi, I need someone expert with Shell Scripting and Linux Administration. More details I will share in chat.

Kĩ năng: Linux, Quản trị mạng, Cisco, UNIX, Red Hat

Về khách hàng:
( 148 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

ID dự án: #33711243