Đã Đóng

Tôi cần nhân sư biêt về asterisk python và php

1 freelancer đang chào giá trung bình $2250 cho công việc này

ika002

python, php và kỹ năng của tôi là kỹ năng tốt nhất của tôi và tôi muốn biết những gì tôi phải làm một cách chính xác. không có vấn đề gì trong dự án của bạn và tôi đã thực hiện rất nhiều dự án. Nếu bạn làm việc với t Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
1.2