Đã Đóng

BAHMNI open ehr setup

2 freelancer chào giá trung bình₹11150 cho công việc này

(68 Nhận xét)
5.3
gattes

Hi there, I have over 10 years of experience with linux and Cloud computing. I think I can definitely help you with this. Ping me and I will. Cheers

₹12500 INR trong 1 ngày
(25 Nhận xét)
4.9