Đã Đóng

basic smart contracts of ethereum and openstack cloud integration

2 freelancer đang chào giá trung bình €139 cho công việc này

€133 EUR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
cslinux

looking to know more about this project.

€144 EUR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0