Đang Thực Hiện

Check/Monitor server (Linux) down

Đã trao cho:

hamidnk

check my reviews and message to evaluate me

$50 USD trong 0 ngày
(45 Đánh Giá)
5.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

rooshfara

Check My Reviews about linux administration before selecting me !

$40 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.3
alvator

I have lot's of experience with linux systems, I would try this task.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0