Đã Đóng

Cms server

2 freelancer chào giá trung bình₹1500 cho công việc này

(504 Nhận xét)
7.4
pccoders

Dear Sir/Mam, Working with centos ubuntu debian fedora since more then 5 years. I can do following tasks. Installation Configuration Mysql Apache Phpmyadmin Related all installations Eagerl Thêm

₹2000 INR trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4