Đã Đóng

configure [login to view URL] and spam assasin on godaddy server, restart the server

I configure [url removed, login to view] and spam assasin on godaddy server, and restart the server since for now it's sending spam messages

Kĩ năng: Linux

Xem nhiều hơn: linux web, spam assasin godaddy, spam, server configure, godaddy server, dr, configure server, linux spam messages, server godaddy, linux spam, server spam, godaddy sending spam, web server spam, web server sending spam, server web, linux configure, web server linux, restart, restart linux godaddy server, linux web server, godaddy linux, restart godaddy linux server, server sending spam linux, godaddy server linux, linux server godaddy

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Long Beach, United States

ID dự án: #49808

3 freelancer đang chào giá trung bình $53 cho công việc này

GuruDeveloper

Hi! i'm working in local ISP, i know how to handle your problem. Regards, Sergey.

$100 USD trong 2 ngày
(14 Nhận xét)
5.3
MaxPowers

I manage several Linux servers and can help you out here also

$30 USD trong 0 ngày
(7 Nhận xét)
4.5
Kennethazus

Do you have Plesk enabled on your GoDaddy account?

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0