Đã hoàn thành

create a blank theme in magento

Được trao cho:

$20 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

magegenius

Dear Client, Greetings!! I work on all the versions of Magento and currently updated myself with Magento 2.3.0 experience. I have 7+ your experience in Magento. I primarily work on web-development using Magento Thêm

$50 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.0