Đã Đóng

Design a chip for AI Based video codec h.264 for face recognition in cloud

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

Ramanna1975

AIM: DESIGN AI BASED VIDEO CODEC H.264 FOR FACE RECOGNITION IN CLOUD AND INTEGRATE WITH XILINX FPGA BOARD AND VERIFY OUTPUT IAM EXPECTING THIS PROJECT WITHIN A WEEK REGARDS D RAMANNA PH:8247578666 BANGA Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0