Đã Đóng

Docker & Shell Script Expert

Need assistance to run two processes from docker container when it is getting started

Kĩ năng: Linux, Shell Script, Ubuntu, Quản trị mạng, Quản trị hệ thống

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Tolichowki, India

ID dự án: #32687761

5 freelancer chào giá trung bình₹1510 cho công việc này

(462 Nhận xét)
7.4
(457 Nhận xét)
7.0
(202 Nhận xét)
6.5
(30 Nhận xét)
5.0
sachinvd7

Hi, I'm a DevOps engineer. I have a keen knowledge of the Docker platform, Cloud (AWS, GCP). I can guess your requirement based on a small description, that you want to run two processes in the same docker container na Thêm

₹1500 INR trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.7