Đã Đóng

FestVox, Festival TTS Installation

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

$35 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
0.6
haigrevj

10 years of experience in Server installation and maintenance 10 years of experience in Server installation and maintenance 10 years of experience in Server installation and maintenance

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0