Đã Đóng

FestVox, Festival TTS Installation

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

$35 USD trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
haigrevj

10 years of experience in Server installation and maintenance 10 years of experience in Server installation and maintenance 10 years of experience in Server installation and maintenance

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0