Đã hoàn thành

FusionPBX Multi Tenant Server

Setup a Multi Tenant FusionPBX VPS server. Must include Lets Encrypt Wildcard SSL setup for multi domains/tenants, Fax Server with setup for email to fax, fax to email. To create main domain along swith setup fax server domain and add on client/tenant for sample purposes. I will provide a fresh Debian 9 install FusionPBX installed

Kĩ năng: Linux, Quản trị hệ thống, VoIP, FreeSwitch

Xem nhiều hơn: debian linux server setup dns ftp ispconfig etc, asterisk multi site server setup, multi user chat xmpp server setup client, linux mail server setup multi domain, dns server setup debian lenny, debian vnc server setup gnome, debian linux cccam server setup, debian server setup vps firewall, using ebs multi server setup, xdmcp server setup lenny debian, vicidial multi server setup, debian server setup, debian mysql server setup configure, magento multi server setup, ispconfig multi server setup ubuntu, debian 9 server setup

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Barrie, Canada

ID dự án: #29052587

Được trao cho:

amelantoney

Please provide me Debian 9 server without installing FusionPBX. I will install fusion PBX with multi domain setup using let’s encrypt as well. We can also able to configure fax to email as well.

$150 CAD trong 1 ngày
(61 Đánh Giá)
5.3

2 freelancer chào giá trung bình$145 cho công việc này

(3 Nhận xét)
3.5