Đã hoàn thành

Hire a Linux Developer

Được trao cho:

$5 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

$5 USD / giờ
(5 Nhận xét)
2.6
kashifahmedPK

I am fullstack mean developer i have extensive experience on deployment , i have discuss things and suggest you correct things for your openstack.

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0