Đã hoàn thành

Immediate online programming for hacked linux server

Được trao cho:

hariskhan1989

Hey, I can help you cleaning and securing your hacked CentOS web server right away... Contact me for more details. Regards, Haris Khan

$20 USD / giờ
(199 Đánh Giá)
6.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $18/giờ cho công việc này

sr33raj

Hello, I can fix your hacked centis server and secure it. Let me know when we can start. Thanks

$16 USD / giờ
(135 Nhận xét)
5.8