Đã Đóng

Id3 implementation in lisp

I need an implementation of ID3 in lisp. If interested please ping me. I will give you the full details.

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: id3 lisp implementation, ping linux, linux ping, need details boxes, need details datd entry, need lisp developer, need joomla implementation

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Newark, United States

Mã Dự Án: #1630592

2 freelancer đang chào giá trung bình $625 cho công việc này

BoBFS752e

<b><i>Removed by Admin</i></b> - Custom software development - skpye: <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
cesar2012

2 years of experience in Linux.

$500 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0