Đang Thực Hiện

Import cvs Files to postgresql

We need to Import a 6 GB cvs File to postgresql DB. as result i want a .sql file with all data in the .cvs file.

Thanks

Kỹ năng: Linux, PostgreSQL

Xem thêm: cvs import help, cvs import prestashop, tienda cvs import, text files wordpress import, oscommerce shop cvs import, magento cvs import, joomla cvs import, vtiger cvs import tool, virtuemart joomla cvs import, cvs import zencart, cvs import virtuemart

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Miami, United States

Mã Dự Án: #14829396

Đã trao cho:

johnathanmartin

Linux SysAdmin here. I can do this for you. Just send me over the file and I'll send you the .sql back by the end of today. Relevant Skills and Experience Linux SysAdmin CEO of Web Hosting Company Proposed Milestones Thêm

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $132 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(3 Đánh Giá)
3.6
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$140 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$155 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0