Install and configure NGINX on Godaddy VPS server

Đã hoàn thành Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã hoàn thành Thanh toán khi bàn giao

I need someone to install and configure NGINX on godaddy centOS VPS server and remove Apache. I will provide WHM and cPanel access with ssh credentials.

My budget is $35

Linux Apache Quản trị hệ thống VPS Nginx

ID dự án: #31284873

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

(5 Đánh Giá)
2.9

4 freelancer chào giá trung bình$39 cho công việc này

ninvo

Hi ,I can start right away your project to make it in short time . Let's talk in chat for more details if you are interested .

$50 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.5
mostafakamel95

Hello I have read your Project “Install and configure NGINX on Godaddy VPS server ” very carefully I can do it for you. Please send more details about your project. thanks. Moustafa Kamel

$35 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
2.5
yalinyalniztr

Hi, I can install in 30 minutes. I'm ready, I can also check some optimization variables for present. Thanks.

$35 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
1.9