Đã hoàn thành

Install Hubot (bot) for RocketChat server (Debian)

Install Hubot (bot) for RocketChat server (Debian)

Rocket chat server currently running and up, but i cant install hubot for Rocketchat and it look super simple (3-4 line of command) but got somes errors

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: rocket chat plugins, rocketchat hubot scripts, rocket chat commands, rocket.cat bot commands, rocket chat bot python, rocket.cat commands, rocket.chat internal hubot, rocket chat github integration, install red5 server debian, red5 server debian install, can install ispcp already installed server debian, install newcs server debian linux, install redmine server debian, install dns server debian lenny, install ftp server debian

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Trois-rivieres, Canada

Mã Dự Án: #15816673

Đã trao cho:

Koniii

Hi, worked with [url removed, login to view] already. Would love to install hubot for you Relevant Skills and Experience linux sysadmin / devops Proposed Milestones $15 CAD - hubot

$15 CAD trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $18 cho công việc này

$22 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
$17 CAD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0