Đã Đóng

LINUX ADMIN SETUP FORMATION (CENTOS/UBUNTU)

LINUX ADMIN SETUP FORMATION (CENTOS/UBUNTU)

[login to view URL] affinity

[login to view URL] coding

[login to view URL],L2,L3 cache management with assembly

[login to view URL] os management

5. storage os mngmt with NVME

6. RDMA coding in storage os

7. infiniband setup/coding

8. NIC card mangement

9 LXC/LXD coding

10 switch/stoarge api mangement

Kĩ năng: Linux

Xem nhiều hơn: linux admin web development user management, common linux admin tasks, linux admin tasks, linux configuration commands, linux system administrator course, linux administration pdf, linux system administrator, linux admin guide, linux administration topics, linux system configuration files, configuration and log files in linux, linux admin vitual test, linux admin needed, linux windows vpn radius centos, setup dovecot webmin ubuntu server, dusseldorf linux admin, freelance linux admin install config, setup kvpnc centos, linux admin outsource rate, linux admin setup vps

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #27883774

2 freelancer chào giá trung bình₹14750 cho công việc này

(291 Nhận xét)
6.8
samrat1011

you can reach me  on +91 9205909634 -thru whatsapp. My Introduction CCNP CCNA MCP servers--Linux, windows, Asterisk, docker, AWS-solutions architect, linode I am already working on CISCO/JUNIPER/DEVOPS-AWS-solutons Thêm

₹17500 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0