Find Jobs
Hire Freelancers

Linux, ansible) and little cloud touch

₹350-400 INR / hour

Đã đóng
Đã đăng vào hơn 1 năm trước

₹350-400 INR / hour

Support for Linux, ansible and little cloud touch
Mã dự án: 35383816

Về dự án

4 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 1 năm trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
4 freelancer chào giá trung bình ₹569 INR/giờ cho công việc này
Avatar người dùng
Hire me, I am having 10 Plus years of experience in Server Administration & System Administration And Network Administration. I have managed shared server,vps server, dedicated server, godaddy Hosting ,AWS Cloud Server,Digital Ocean Cloud Server,Google cloud, DNS,Domain,SSL certificate, Pleax panel,Red-hat,CentOS,Ubuntu and so on. I am Microsoft and AWS Certified Engineer. In which i have managed following things:- EC2, LoadBalancer, RDS, Route53, S3 Bucket, Light-sail, SES, Work-mail setup, Snapshot, Volume, Auto Scaling, AMI, IAM Role, SSL Installation, Dedicated Server, Shared Server, Wordpress, Django, Php, mysql, LAMP server etc. I have migrate Thousands of website shared hosting to cloud server aws. Skills:- DNS, Domain, Website Migration , SSL Installation of domain and subdomains, Installation of LAMP, Nodejs, NPM, JAVA, Ruby on Rails,Wordpress, php, Phpmyadmin, Mysql, Installation of windows softwares. I have Already Done more project successfully for cloud server Installation, SSL installation, wordpress setup, AWS, EC2 etc. love to work with you. Best Regards Sandeep kumar........!!!!!!!!!
₹400 INR trong 40 ngày
4,8 (155 nhận xét)
5,5
5,5
Avatar người dùng
Hi i am devops engineer i have 6 year experience in linux and devops i will help you in ansible and cloud also Please ping me so we can discuss further
₹500 INR trong 40 ngày
5,0 (35 nhận xét)
4,9
4,9
Avatar người dùng
Hi there, I have 8+ years of experience of System administration I have expertise with Linux: Ubuntu, CentOs, Debian, Fedora, Redhat, Alpine, Linux Mint, Arch Linux, Gentoo, Monitoring ,Firewall & Security(Ufw, Iptables, CSF) ,Apache, Nginx, LightSpeed ,Postfix, Exim, Sendmail ,WHM, Cpanel, Plesk, VistaCp, CentOS Web Panel CWP, ISPconfig, Webmin ,ZPanel, OpenPanel, Sentora Mysql, Mariadb, MongoDb, PHP ,Server Optimization, Installation & Troubleshooting, DNS ,Wordpress, Magento(1&2), Opencart, others CMS Installation & Troubleshooting. So share details in chat box and start the work asap. I can handle this work perfectly and you will get 100% results Looking forward to discussing it further via chat.
₹1.000 INR trong 40 ngày
5,0 (3 nhận xét)
1,6
1,6
Avatar người dùng
Ok I am interested in your project
₹375 INR trong 40 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của INDIA
Vishakapatnam, India
0,0
0
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 5 16, 2022

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.