Đã Hủy

Linux Server WHM/CPanel Administrator

We need a reliable person who can assist us in managing a Linux Dedicated Server. Must have Linux WHM/CPanel knowledge.

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: cpanel administrator, whm, whm server, server administrator, linux, linux whm, linux c, linux administrator, c linux, reliable server, dedicated person, administrator server, need reliable person, administrator linux, need linux server, cpanel whm, knowledge linux, need server administrator, managing linux cpanel, need linux administrator, server whm, linux cpanel, cpanel whm linux, linux server administrator , server dedicated

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Juan, PR, United States

Mã Dự Án: #47204

5 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

webta

Monthly fee.

$80 USD trong 30 ngày
(8 Đánh Giá)
5.1
Maestros

Plz check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
4.3
kbarth

Hello, I am an experienced professional Linux Server Administrator. I can assist you with your dedicated server.

$30 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
3.6
nima

Please check PM

$50 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0
jonathan184

Hi i am system admin and i currenlty manager another customer's server that has a linux dedicated server, i could do this job for you.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0