Đã Hủy

Linux Server WHM/CPanel Administrator

We need a reliable person who can assist us in managing a Linux Dedicated Server. Must have Linux WHM/CPanel knowledge.

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: cpanel administrator, whm, whm server, server, server administrator, linux, Linux whm, linux c++, linux C, Linux Administrator, linux ;, linux + c, c++ server, c linux, reliable server, dedicated person, administrator server, need reliable person, administrator linux, need linux server, cpanel whm, knowledge linux, need server administrator, managing linux cpanel, need linux administrator

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) San Juan, PR, United States

Mã Dự Án: #47204

5 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

webta

Monthly fee.

$80 USD trong 30 ngày
(8 Đánh Giá)
5.1
Maestros

Plz check PMB

$30 USD trong 0 ngày
(7 Đánh Giá)
4.3
kbarth

Hello, I am an experienced professional Linux Server Administrator. I can assist you with your dedicated server.

$30 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
3.6
nima

Please check PM

$50 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
3.0
jonathan184

Hi i am system admin and i currenlty manager another customer's server that has a linux dedicated server, i could do this job for you.

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0