Đã Đóng

cần người hướng dẫn cài đặt mosquitto MQTT broker trên Linux (có mã hóa TLS)

Job Description:

Mô tả: share màn hình hướng dẫn cài đặt mosquitto MQTT broker trên Linux (có mã hóa TLS). Test gửi message trong terminal, phần mềm MQTTX và MQTT explorer

Ngân sách: 100k-200k (VND)

Kĩ năng: Linux, MQTT

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Kensington, Australia

ID dự án: #36313624