Find Jobs
Hire Freelancers

NAS Servers backup with RSync between Synology and Qnap

$10-30 USD

Đã đóng
Đã đăng vào 3 tháng trước

$10-30 USD

Thanh toán khi bàn giao
All work done via ANYDESK and no password given Project Description: I am in need of an experienced professional who can assist me with setting up a backup system between my Synology and Qnap NAS servers using RSync. The ideal candidate should have experience with Synology/Qnap operating system and be familiar with Qnap as well. Scope of Work: - Configure RSync between Synology and Qnap NAS servers for backup purposes - Skills and Experience: - Proficiency in Synology operating system - Familiarity with Qnap NAS servers - Experience in setting up RSync for backup purposes - Ability to work with large volumes of data If you are an expert in NAS servers backup with RSync and have experience with Synology and Qnap, please submit your proposal.
Mã dự án: 37503469

Về dự án

7 đề xuất
Dự án từ xa
Hoạt động 2 tháng trước

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
7 freelancer chào giá trung bình $56 USD cho công việc này
Avatar người dùng
Hey Talat B., I understand you're in need of an experienced professional who can assist you with setting up a backup system between your Synology and Qnap NAS servers using RSync. With 10+ years of experience in PHP, Laravel, and React.js, I am confident I have the skills necessary to complete this project. My name is Muhammad. I have extensive experience in PHP, Laravel, and React.js which makes me an ideal candidate for this job. Additionally, I have experience setting up RSync for backup purposes which is critical for this project. I would be thrilled to discuss this project further with you if given the chance. Please feel free to contact me if you have any questions or would like more information about me or my skills/experience. Thank you for your consideration!
$30 USD trong 3 ngày
4,7 (27 nhận xét)
4,6
4,6
Avatar người dùng
Hi there! I'm Saira Arif, a Linux Engineer and Full Stack Dev with extensive experience in setting up RSync for backup purposes. I am confident that I can help you create a reliable system for your needs. I understand that you are looking for an experienced professional who can assist you with setting up a backup system between your Synology and Qnap NAS servers using RSync. The ideal candidate should have experience with Synology/Qnap operating system and be familiar with Qnap as well. I believe I am the perfect fit for this project. With my expertise in Linux, System Admin and Ubuntu specifically, as well as my proficiency in Synology operating system and familiarity with Qnap NAS servers, I am confident that I can provide the best solution for you. I would be delighted to discuss further how my skillset could be best utilized for this project. Please feel free to reach out if you have any questions or would like more information about me or my services.
$30 USD trong 1 ngày
5,0 (16 nhận xét)
3,8
3,8
Avatar người dùng
Hello, I'm an IT expert with more than 20 years of experience in the IT industry . I'm Cisco Certified networking professional 300-100 and 300-115 and Linux Certified Professional lpi 101, 102,103 and red hat certified system administrator and VMware Certified Professional 4, 5,5.5 and Data Center and Microsoft System administrateur /Engineer ranging from 2003 to 2012 .
$100 USD trong 1 ngày
5,0 (5 nhận xét)
3,4
3,4

Về khách hàng

Cờ của SWEDEN
Lund, Sweden
4,8
82
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 11 2, 2009

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.