Đã hoàn thành

ODOO NOT LOADING STATIC ASSETS (CSS, JS, ICONS)

Được trao cho:

$111 USD trong 3 ngày
(333 Đánh Giá)
6.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $109 cho công việc này

LinuxGun

Hello, I am Ubuntu system admin. I will fix your odoo problem ODOO NOT LOADING STATIC ASSETS (CSS, JS, ICONS) Come online, I have some questions to ask you Thanks, Karim https://www.freelancer.com/u/LinuxGu Thêm

$100 USD trong 0 ngày
(3 Nhận xét)
2.4
$116 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.7