Đã Đóng

One click Install Script

i am looking for installation script for installing FreeRadius + dialupadmin on Debian,Ubuntu, centsos one script should look at os and install above applications , this is max 1 Hours job and my budjet is 20 $ straight forward

One click Install Script

Ubuntu Xenial Xerus & CentOS 7.4 installer

FreeRadius + dialupadmin

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Debian, Linux, Shell Script, Quản trị hệ thống, Ubuntu

Xem nhiều hơn: simple script fonts, simplescripts, simple shell script, automated wordpress installation script, simple scripts drama, simple movie scripts, free movie scripts, simple script pharmacy, how to install wordpress themes on a one click wordpress website, click auto install script, click movie script, automatic install script, mysql install script dont work, install script file site, creating click fraud script, click fraud script, install script phpfox, install script joomla frontpage slideshow, web install script, vlc install script

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #16105923