Đang Thực Hiện

openvpn on nas4220

configure my IB NAS4220 so I can access it via vpn.

i need to do this: [url removed, login to view]

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: vpn nas4220, nas4220, openvpn linux, linux openvpn, ib, vpn configure linux, openvpn via, php openvpn, linux configure, php linux vpn, linux nas, openvpn nas, nas openvpn, nas linux, linux nas openvpn, configure openvpn, vpn portal, refresh php index page, vpn configure, php curl test install, php pro bid install, php index mailer 2008, openvpn configure, php index clone scripts

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) antwerp, Belgium

Mã Dự Án: #1018701

Đã trao cho:

lucarossi

I can help you, please check out your PMB. Regards

€50 EUR trong 1 ngày
(28 Đánh Giá)
5.2

9 freelancer đang chào giá trung bình €81 cho công việc này

skrmm1

Hey there! I can help you. Cheers!

€120 EUR trong 1 ngày
(36 Đánh Giá)
5.3
brND

have experience of similar type

€50 EUR trong 3 ngày
(17 Đánh Giá)
4.5
xmentat

Have a nice day. Please check PM. Best regards Ivan

€35 EUR trong 5 ngày
(6 Đánh Giá)
3.3
Cha0sgr

Hello, check your PMB.

€40 EUR trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.3
DrArbalet

Hello! I can do it.

€60 EUR trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4
minalelo

give me less that two days and i will configure it..

€230 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kenes82

Please check PMB.

€45 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sunandp

HI, Please check my PM.

€100 EUR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0