Pintool Intel experienced

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hi

Please check the requirements on attachment files. and this is the basic code that have to be completed as the requirements asks

Do you experience and understanding of optimizations and translation for a code using the pintool of Intel company

we use PIN 3.25

Deadline tomorrow. Not Friday.

Linux UNIX Màn hình Windows

ID dự án: #37208822

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 tháng trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $180 cho công việc này

Muhammadzeesha59

Hello Client ! I am a skilled full stack developer. Having rich experience in Java , Python , C , C++ , C# , Mysql , Sql , Oracle , Object Oriented Programming , Data Structure , Algorithms . Thêm

$180 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0