Đã hoàn thành

project deployment(node+react and mysql for db) on digitalocean

Được trao cho:

ZaidMohnai

Hello sir, I am a web development professional and I have prior experince in hosting websites. DM me regarding the project's details so we can get started on getting your website live.

₹1200 INR trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
0.4

3 freelancer chào giá trung bình₹1017 cho công việc này

(15 Nhận xét)
4.1
(4 Nhận xét)
2.4