Đã Hủy

Project for "vsoldan"

As discussed previously.

Kỹ năng: Linux

Xem thêm: rblegair, project rcrew discussed, discussed project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 25 nhận xét ) Northampton, United Kingdom

Mã Dự Án: #1051205

2 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

vsoldan

I will do you job very fast and secure!

$70 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.7
Simosz

Please check your PM

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0