Đã Đóng

Protect files inside OTP and authenticator files

Job Description:

1) Need to protect files inside application /opt folder in centos/ubuntu

2) Completed otp authentication, Need to protect password inside the google authenticator file in ubuntu/centos

Kĩ năng: Linux, Ubuntu, Quản trị hệ thống, An ninh máy tính, Certified Ethical Hacking

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Kochi, India

ID dự án: #35417604