Đã Đóng

Raspberry Pi coder needed -- Urgent

Raspberry Pi coder needed for multiple jobs. Details will be discussed.

Kĩ năng: Linux, Điện tử, Kiến trúc phần mềm, Arduino, Raspberry Pi

Về khách hàng:
( 624 nhận xét ) Faridabad, India

ID dự án: #34334701