Cấu hình server chứa file Media sử dụng hls, rtmp ...

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi đang cần cấu hình cho các server sử dụng cho dự án chia sẻ video, tài nguyên hình ảnh . Sử dụng m3u8 file để trình diễn file mp4 qua giao thức https .

[login to view URL]

Đây là ví dụ chính xác cho điều tôi muốn với server của mình !

Linux Video Streaming Nginx Ubuntu CentOs

ID dự án: #34381974

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$157 cho công việc này

kuldeepvk

Hi, I will configure server for streaming with streaming software.I have 10 years of experience and knowledge as system administrator setup and management of different Linux Web Hosting Servers, Cloud Servers, Server Thêm

$80 USD trong 1 ngày
(522 Nhận xét)
7.2
ArchnaAdmin

Hi, I will setup and configure video streaming servers with hls. I do have more than 11 years of expertise in web hosting, server setup, server configuration, optimisation, migration, server management, server optimis Thêm

$140 USD trong 1 ngày
(129 Nhận xét)
5.8
MRARIFAKRAM

Hello, My name Is Arif, I am Linux, Unix, And Windows Server Expert, I have my 4 Years Experience, I will Fix or Setup Your Server Within 1 Hour, Chat me, I will instant Reply

$250 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
3.4