Đã Đóng

Tvheadend programming

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

edopupa

Hello, please give me a chance to show my skills. I have a great professional experience working with tv headend equipment: IPTV, DVB-C and analog. Thank you

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0