Đã Hủy

WEBMIN - Set up 3 Virtual Hosts

WEBMIN EC2 - I have an ec2 instance with EIP set up. I need some one to set up and configure 3 virtual hosts in WEBMIN. I have tried the process server times but can see to get the domain to resolve to host directory. This is 2 hour job including answer questions.

Kĩ năng: Linux

Xem nhiều hơn: linux webmin, virtual set, set hour, set server 2013, virtual host, virtual linux, linux virtual server, eip, ec2 webmin, hosts, can set domain, webmin virtual host, webmin set server, webmin linux, webmin ec2, virtual job linux, job ec2, job configure linux server, smtp server set webmin, set server webmin, set ftp directory pureftpd fedora, ec2 job, ec2 linux, set contact directory website, linux apache virtual websites webmin

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) GREENFIELD, United States

ID dự án: #4542855

Được trao cho:

codetrance

I can help you. Thank you.

$60 USD trong 2 ngày
(62 Đánh Giá)
5.4

4 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

manuaugustine

Hi, I can do this for you. Please see PM for more details.. Thanks

$35 USD trong 1 ngày
(3 Nhận xét)
2.3
Mondorica

lets talk...

$55 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
2.0
djkerya

Experienced system administrator ready ho help.

$45 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.5