Đang Thực Hiện

WMF capabilities for Abiword on Fedora Core 2

Get all image formats to work using Abiword on Fedora Core 2

Kĩ năng: Linux

Xem nhiều hơn: abiword wmf, wmf fedora, fedora, liquidg3, work linux, fedora fedora core, iway, linux core, fedora fedora, fedora core, formats

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Lttleton, United States

ID dự án: #56230

Được trao cho:

iway

Hi, Here am I. Please continue discussion via PMB. Rgds,

$60 USD trong 2 ngày
(12 Đánh Giá)
4.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $80 cho công việc này

grshadow

We will need to define list of images format to support.

$100 USD trong 21 ngày
(2 Nhận xét)
4.3