Đang Thực Hiện

Literature review

complete review on lead-time in SCM

Kỹ năng: Kĩ thuật, Toán học, Vật lý, Nghiên cứu khoa học, Voice Talent

Xem thêm: lead time literature, literature review lead, literature review lead time, turnaround time review literature, review literature, review writer part time, time required complete

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) toronto, Saudi Arabia

Mã Dự Án: #4546270

Đã trao cho:

akhilturai

Hired by the Employer

$15 USD / giờ
(10 Đánh Giá)
3.1