Đã Đóng

Cần Làm App Via Cookie Facebook hoặc Via Làm được virus ! Bên mình cung cấp web demo

Mình cần bạn biết code thiên về bên black một chút để làm vài dự án về hacking mức lương 1-3k$/tháng duy trì lâu dài

Kĩ năng: LiveCode, WordPress, HTML, PHP, Java

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hai Duong, Vietnam

ID dự án: #26884978