FRONT DESK PERSON MUST BE IN NEW YORK

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

WANT A PERSON FOR FRONT DESK < FACE TO FACE IN NEW YORK CITY TO HANDLE STORE CUSTOMERS

Local Job Chăm sóc khách hàng Truyền thông Customer Experience Hỗ trợ khách hàng Odd Jobs

ID dự án: #37485645

Về dự án

1 tháng trước đang mở

Địa điểm: New York, United States