pre employment vetting [Osnabrück, Germany] -- 4

Đã Đóng Đã đăng vào 2 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Project Title: Pre Employment Vetting [Osnabrück, Germany]

Background checks required:

- Conduct thorough background checks on potential employees

In-person vetting:

- Vetting process needs to be done in person

Number of employees to be vetted:

- Only one potential employee needs to be vetted

Ideal Skills and Experience:

- Experience in conducting background checks

- Familiarity with German employment laws and regulations

- Attention to detail and ability to gather accurate information

- Strong communication skills to liaise with potential employees and gather necessary information

Local Job Nhiếp ảnh Nghiên cứu Viết báo cáo Nhập liệu Active Site Survey Administrative Support Coffee Delivery Chăm sóc khách hàng Hỗ trợ khách hàng Data Collection Data Delivery Data Extraction Giao hàng Employee Engagement Employee Experience Flower Delivery Food Delivery Lao động phổ thông Office nói chung Giám sát thi công Odd Jobs Parcel Delivery Passive Site Survey Physical Site Survey Pre-inspection visits Travel Ready

ID dự án: #37217024

Về dự án

1 đề xuất 1 tháng trước đang mở

Địa điểm: Sonnenhügel, Germany

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

yurimrtnz9

Hi, I would like to conduct this employment verification check and gather the necessary information. I am close to the location.

$60 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
3.7