Find Jobs
Hire Freelancers

Pre Empolyment Vetting ( Kolea, Algeria)

$10-40 USD

Đã hoàn thành
Đã đăng vào 3 tháng trước

$10-40 USD

Thanh toán khi bàn giao
I am in need of Employment verification services for my pre-employment vetting process. Skills and Experience Required: - Experience in conducting employment verification checks - Familiarity with the employment system and institutions in Kolea, Algeria Additional Information: - Attention to detail and accuracy are crucial in ensuring the accuracy of the verification process. Candidate Volume: - The project involves vetting 1-5 candidates. Please note that this project does not require additional verification services such as drug testing, credit checks, or social media screening.
Mã dự án: 37496151

Về dự án

7 đề xuất
Hoạt động 3 tháng trước
Địa điểm: Algeria

Bạn muốn kiếm tiền?

Lợi ích khi chào giá trên Freelancer

Thiết lập ngân sách và thời gian
Nhận thanh toán cho công việc
Phác thảo đề xuất của bạn
Miễn phí đăng ký và cháo giá cho công việc
Đã trao cho:
Avatar người dùng
I am writing to express my interest in your pre employment vetting in Kolea, i have experience in conducting background checks for potential employees .
$40 USD trong 7 ngày
5,0 (1 nhận xét)
1,2
1,2
7 freelancer chào giá trung bình $27 USD cho công việc này
Avatar người dùng
I want to express my interest in working with your company, as advertised. With a diverse skill set that includes, data entry, proofreading, and good web searching abilities, I'm also aware of conducting employment verification check and I'm familiar with employment system and institutions in Algeri, I believe in my ability to contribute effectively to your team. I have also a whole set of multiple skills that I can use when needed. Sincerely Brahimi Radouan
$25 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
hi there I am interested to work with you about this project. I am an employee and I can handle the condition related to this kind of employment. I hope working with you soon
$15 USD trong 7 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hey, Im interested in working with you. Firstly Im Electrotechnical engineer living from Algeria exactly Batna, I have good background in the field of Electrotechnical, and also I have some skills that can help you a lot, if you wanna more informations contact me.
$35,50 USD trong 10 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
I have experience in collecting and entering data Proficient in SQL query language And also the program Access and SQL program delphi
$25 USD trong 4 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
Avatar người dùng
Hello there ,I'm Data expert and embedded systemes engineering I have read ur project details i understand that u need an exspert in conducting employment verification checks and have skills to get attentions to details , I am available right now to start working on your project. Feel free to contact me to discuss about the project. Thank you.
$20 USD trong 2 ngày
0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0

Về khách hàng

Cờ của PAKISTAN
Islamabad, Pakistan
5,0
4
Phương thức thanh toán đã xác thực
Thành viên từ thg 11 24, 2023

Xác thực khách hàng

Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.