Đang Thực Hiện

Logo adjustments for bsajtt

Logo adjustments. Taking the existing logo and making adjustments.

For bsajtt only.

Kỹ năng:

Xem thêm: logo adjustments, bsajtt, adjustments, taking, existing logo logo, logo existing, logo logo, allnetserve, making logo

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) Los Angeles, United States

Mã Dự Án: #49595

Đã trao cho:

bsajtt

catch me again:)

$50 USD trong 3 ngày
(158 Đánh Giá)
2.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

vamapaull

I can do this right now! let's start

$30 USD trong 1 ngày
(224 Đánh Giá)
2.9
LeetDesigns

Let me know what you need done. Thanks

$45 USD trong 3 ngày
(1 Đánh Giá)
1.4