Đang Thực Hiện

Logo Cleanup May 18 2012 21:03:21

I am looking for someone to tidy and clean this logo up. Just make it usable for use.

Kỹ năng: Thiết kế logo

Xem thêm: cleanup, tidy logo, cleanup logo design, logo tidy, per logo looking designer, modern logo use, use logo header, logo cleanup, logo terms use template

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Stevenage, United Kingdom

Mã Dự Án: #1643097

Đã trao cho:

Rashmiagg

Hired by the Employer

£25 GBP trong 7 ngày
(13 Đánh Giá)
4.5