Đã Đóng

Logo design (Attn: pinky)

Pm to me pinky for details...

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: pm logo design, logo details, attn, pinky details, saltuklev, design pinky, pinky logo design, pinky logo, logo pinky, pinky design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ist, Turkey

ID dự án: #30848

6 freelancer đang chào giá trung bình $43 cho công việc này

pinky

I am ready:)

$55 USD trong 6 ngày
(2769 Nhận xét)
5.5
sparklin

Hi sir Only if pinky is not available. Otherwise shes the best. Thanks

$41 USD trong 2 ngày
(231 Nhận xét)
5.1
keithone

may i help?

$70 USD trong 2 ngày
(160 Nhận xét)
4.3
mditsol

Hello & warm greetings. You can give us a try. KInd Regards :-) md.

$32 USD trong 2 ngày
(83 Nhận xét)
4.2
freeExpert

OK. I AM READY :-) why you pay to anyone more than me?

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.0
hamidis

I am ready , please check your pmb.Regards.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0