Đã hoàn thành

Logo Designs for Cre8tive Designs

Được trao cho:

crea8ivedesign

lets start! crea8ivedesign

$675 USD trong 10 ngày
(1415 Đánh Giá)
8.3

6 freelancer đang chào giá trung bình $429 cho công việc này

nextgenexperts

Hi I am willing to take up this project let us discuss further via PM.

$350 USD trong 7 ngày
(109 Nhận xét)
5.9
miranidesign

Hi. I am ready to start.

$400 USD trong 8 ngày
(75 Nhận xét)
5.4
asmanohara

I can do it...

$250 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
wirelesslan15

Logo experts here.

$500 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fabuliciosa

please check private messages

$500 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
aurehman

I am a profession designer & Logo Designing is my specialty. I will create beautiful logos that you need.. Thanks

$300 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0