Đã hoàn thành

Private Project for scratanut

Được trao cho:

scratanut

Thanks! Lets do it.

$90 USD trong 1 ngày
(53 Đánh Giá)
5.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $145 cho công việc này

r4ph

Is it logo and sticker the same seisgn? Or different ? My bid is for the same one , logo and sticker.

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0