Đã Trao

Logo design - Repost

I need a simple logo for a web hosting business. The name of the hosting company is Rat Agent so the logo has to represent a rat, an agent, something funny. Be creative. No color preference so choose whatever you like.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo

Xem thêm: web hosting company logo, name web design company, logo agent, f logo, simple rat, logo design repost, name web design business, business web hosting design, logo design funny, hosting company logo design, logo design required creative, logo creative design baby, hosting company logo, logo creative bicycle, rat logo, creative simple logo, logo hosting company, logo funny, logo creative freelance hire, funny logo design, agent web design, web design funny, logo creative, funny logo

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ahmedabad, India

Mã Dự Án: #4540974

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹5000 cho công việc này

Jeetendra72

Hired by the Employer

₹5000 INR trong 2 ngày
(33 Đánh Giá)
4.5