Đã Trao

logo design - Repost

design a logo for site: qingbk.com. A site from China like tumblr.com. In Chinese, 'qing' means micro or light. 'bk' means blog.

I want to a logo with an icon and text 'qingbk'.

Kỹ năng: 3ds Max, Thiết kế đồ họa, Thiết kế logo, Thiết kế trang web

Xem thêm: micro site design, logo design light, logo design china, icon logo design, china design logo, f logo, design logo china, chinese logo design, chinese design, bk, an qing, design china, design chinese, micro blog, logo design repost, design chinese logo, tumblr design, logo design gossip blog, design food blog logo, tumblr logo design, china design, design tumblr blog, logo design tumblr, logo light text, blog design tumblr

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kandy, Sri Lanka

Mã Dự Án: #4552129

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

colorgraphicz

Hired by the Employer

$40 USD trong 5 ngày
(1873 Đánh Giá)
8.3