Đã Đóng

Logo Design

We are looking for a logo for a new site we plan onlaunching it the next few months.?

We would like to attract younger people to the site butwould also like the logo to have a professional feel to it.

I will only discuss the title of the site with the winning designer

Kĩ năng: Thiết kế logo, Mĩ thuật

Xem nhiều hơn: arts logo design, logo months, arts logo, younger

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Randwick, Australia

ID dự án: #2955509

36 freelancer đang chào giá trung bình $49 cho công việc này

designstore

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(642 Nhận xét)
6.9
bolbol

See private message.

$59.5 USD trong 14 ngày
(313 Nhận xét)
6.7
ToddTerry

See private message.

$68 USD trong 14 ngày
(206 Nhận xét)
6.4
praphicdesigner

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(324 Nhận xét)
6.4
vw1569147vw

See private message.

$59.5 USD trong 14 ngày
(172 Nhận xét)
6.3
Crissdesign

See private message.

$46.75 USD trong 14 ngày
(118 Nhận xét)
5.6
apldesigns

See private message.

$46.75 USD trong 14 ngày
(211 Nhận xét)
5.5
macropaks

See private message.

$25.49 USD trong 14 ngày
(76 Nhận xét)
5.5
imaxdesignstudio

See private message.

$63.75 USD trong 14 ngày
(77 Nhận xét)
5.4
ROWS

See private message.

$29.75 USD trong 14 ngày
(67 Nhận xét)
5.3
Ultronic

See private message.

$59.5 USD trong 14 ngày
(66 Nhận xét)
5.1
clod82

See private message.

$40.08 USD trong 14 ngày
(96 Nhận xét)
5.1
vw6891883vw

See private message.

$67.97 USD trong 14 ngày
(30 Nhận xét)
4.9
Logoxid3

See private message.

$42.5 USD trong 14 ngày
(76 Nhận xét)
4.8
lexartdesign

See private message.

$68 USD trong 14 ngày
(29 Nhận xét)
4.7
DenisLucian

See private message.

$41.65 USD trong 14 ngày
(68 Nhận xét)
4.7
zenstudio

See private message.

$50.15 USD trong 14 ngày
(44 Nhận xét)
4.6
ByObsession

See private message.

$63.75 USD trong 14 ngày
(12 Nhận xét)
4.5
cognos360

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(35 Nhận xét)
4.5
justimagine

See private message.

$51 USD trong 14 ngày
(30 Nhận xét)
4.2